Faydalı məlumat

Dəyərli müştərilərimiz, saytımızdan və ya bir-başa sifariş zamanı bu məlumatları bilmək sizə faydalıdır:

* Bəzi dəvətnamələrin elektron görüntüsü ilə real görüntüsü arasında ton fərqi ola bilər.

* Müştəridən dəvətnamənin “təbrik mesajı” hissəsinin təsdiqi alındıqdan sonra meydana gələ biləcək dəyişiklik və ya xətalar dəyişməz və müştərinin məsuliyyətinə aid olaraq qalır.

* Dəvətnamənin aksesuar və ya əlavə kartlarının birləşdirilməsi və ya müvafiq yerlərə yerləşdirilməsi müştəriyə aiddir.

* Dəvətnamə sifariş tarixi ödəmə həyata keçirildikdən sonra 15 iş günü müddətində müştəriyə verilir.